Když se léto nevydaří, mají psychologové žně

Úzkosti, psychická nepohoda, manická panika a deprese jsou doménou podzimních a zimních měsíců, kdy je málo slunce, dny jsou šedivé a uplakané. Letos to ale neplatí. Stres a napětí z jarní doby koronavirové se rovnou přenáší i do nepříliš vydařeného léta. Sluneční svit a chybějící vitamín D, který je UV zářením produkován a mírní labilitu, přispívá k tomu, že do ordinací psychologů a psychiatrů nyní míří více lidí.

 

Někteří chodí k lékaři osobně, jiní neváhají využít moderní online psychoterapie. Jde o terapii pomocí messengeru, whatsappu, skype, či dalších platforem. Vše funguje na bázi obrazového hovoru, kdy klient vidí svou terapeutku přes obrazovku a stejně tak vidí ona jeho. Při online terapii je zachován oční kontakt, nonverbální komunikace i gestika.

Výhody online spojení

Přestože se k této formě někteří zpočátku stavěli nedůvěřivě, praxe ukazuje, že se online terapie stává plnohodnotnou náhradou osobního sezení. Mezi výhody online terapie patří, že klient zůstává ve svém vlastním domácím prostředí a tudíž není nervózní z příchodu do ordinace, vztah je od začátku rovnocenný a partnerský.

 

 

Online formou je možné realizovat i takzvanou podpůrnou psychoterapii, kterou lze využít ve složitých životních situacích. Podpůrná psychoterapie je velmi účinná při takových traumatech, jako jsou ztráta partnera, krize středního věku, nemoc nebo úmrtí blízkého člověka. Dokáže pomoci i v oblasti osobního rozvoje, rozšířit obzory a nastínit způsoby, jak vše zvládnout s klidem a rozvahou.

Terapie pro vyšší sebevědomí

Úkolem online psychoterapie je povzbudit a posílit člověka v jeho obtížné životní situaci tak, aby vyřešil své problémy, měl se komu svěřit, zapracoval na své motivaci a svém sebevědomí, aniž by se stal na pomoci terapeuta závislým. Jde o to, aby mohl opět prožívat svobodný a plnohodnotný život.